Přihlášky


!!!Dbejte prosím na řádné a úplné výplnění, zejména adresy!!!


Cena:28.7. až 10.8.2019 4950,-Kč, další sourozenci 500,-Kč sleva

Cena:24.8. až 31.8.2019 3100,-Kč

Do pěti týdnů od potvrzení, že je dítě přijato, uhraďte zálohu ve výši minimálně 1300,-Kč, jinak dojde k podstoupení místa jinému zájemci!!!Vyplnění přihlášky

Vyplňte elektronickou přihlášku. Sama k nám dorazí. Odesláním přihlášky nevzniká nárok na přijetí dítěte na tábor. Pokud se Vám do dvou dnů neozveme, něco je špatně a kontaktujte mail info@tabormaleta.cz nebo telefon 608256875.

Podle nám doručené přihlášky zjistíme, zda si ostatní dokumenty vytisknete sami nebo Vám je máme zaslat.


Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Tento dokument musí být vydán po 12.8.2017. Je nutné použít tento formulář, pokud máte jiný, musí z něj plynout, že je dítě očkované a je schopné se zúčastnit dětské rekreace!!!


List účastníka tábora

Vyplněný se odevzdává při nástupu do autobusu.


Informační list

Zde najdete podrobné informace o potřebném vybavení na tábor a dopravě. Zůstane Vám doma.


Smlouva

Zůstane Vám doma.


Shrnutí

Co nejdříve nám zašlete přihlášku.

Smlouva a Informační list Vám zůstává doma.

List účastníka tábora, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a kartičku pojištěnce odevzdáváte při nástupu do autobusu. V případě nejasností kdykoliv volejte nebo pište na telefon 608256875 nebo ji.ti@seznam.cz. I v dnešní době je stále možný kontakt Českou poštou na adresu Jiří Tisoň, Hrad 397, Chropyně 768 11.